• header_buzzmij-3l

Cookies en Privacy

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoeveel gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Verder hebben deze cookies betrekking op het beter functioneren van deze site. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Lees hier hoe u cookies kunt verwijderen of weigeren.

Privacy: bescherming van persoonsgegevens door BUZZMIJ

BUZZMIJ – kantooradres Nieuwe Uilenburgerstraat 59, 1011 LM Amsterdam – verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

Van wie verwerkt BUZZMIJ persoonsgegevens?

  1. Relevante medewerkers bij partners, leveranciers en opdrachtgevers.  De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  2. Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via mail, directe contacten of onze website interesse hebben getoond in het werk van BUZZMIJ. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Met welk doel?

We gebruiken persoonsgegevens (namen, (email)adressen en telefoonnummers )om contact te onderhouden over lopende en nieuwe projecten en over zaken die te maken hebben met administratie.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotiedoeleinden. BUZZMIJ geeft zichtbaarheid aan de projecten en wil de interesse van potentiele klanten en samenwerkingspartners wekken. Daar waar noodzakelijk vragen we toestemming om je te informeren. Wil je hiervoor niet langer benaderd worden? Dat kun je aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken.

Verder gebruiken we soms persoonsgegevens om te zien of projecten de gewenste effecten hebben en hoe de organisatie ervoor staat. Ook hiervoor hebben we een gerechtvaardigd belang: we kunnen zo bijvoorbeeld zien of we impact hebben en of we in omvang en inhoud de mensen bereiken die de doelgroep zijn van BUZZMIJ.

Wie is hier binnen BUZZMIJ verantwoordelijk voor?

Anita van der Stap, een van de twee oprichters/directeuren.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

BUZZMIJ-medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de projecten.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben.

Bij hoge uitzondering worden persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan derden. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het goed uitvoeren of evalueren van werk. Betrokken personen hebben hiervoor dan expliciet toestemming gegeven.

Kan ik controleren welke informatie BUZZMIJ over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie BUZZMIJ over jou bewaart, kan je contact met ons opnemen via a.vanderstap@Buzzmij.nl.

Kan ik informatie laten aanpassen of laten verwijderen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@Buzzmij.nl. Wie mails krijgt over projecten of activiteiten van BUZZMIJ, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld.

Wat zijn mijn overige rechten?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@buzzmij.nl

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

BUZZMIJ bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de WBP/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Waar nodig worden persoonsgegevens maximaal vijf jaar bewaard na het moment van het laatste contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. In je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@Buzzmij.nl. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons. Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via info@Buzzmij.nl. Vrijwilligers en partners van BUZZMIJ kunnen terecht bij hun vaste contactpersoon.

Wijzigingen privacy beleid

BUZZMIJ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document.

Disclaimer

De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel BUZZMIJ probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, vertrekt BUZZMIJ expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

Verzamelen van digitale gegevens

BUZZMIJ verzamelt gegevens over de bezoekers aan de website. Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst: Google Analytics We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

  • Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
    Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken
  • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

BUZZMIJ bekijkt verder de statistieken van gebruik /bezoek van Buzzmij social media (Facebook en Twitter). Deze gegevens zijn niet aan een individu te koppelen. Op de website van de BUZZMIJ website of sociale media kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij BUZZMIJ behorende, websites. BUZZMIJ kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom, zelf in de gaten te houden wat het privacybeleid van deze partijen is, of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.