• header_buzzmij-3l

Onderzoek

Buzzmij beschikt over de tools en de methodologische expertise om uw doelgroep effectief te onderzoeken. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve data kunnen door ons worden verzameld, geanalyseerd en verwerkt tot beknopte en heldere rapportages. Toepassingen zijn onder andere:
– (medewerkers) tevredenheidsonderzoek;
– behoefte- en draagvlakonderzoek;
– nul- en éénmetingen en
– opinie-onderzoek.
Samen met u bepalen we de optimale onderzoeksopzet, passend bij uw doelgroep én bij uw budget. We zetten innovatieve dataverzamelingsmethoden in, die we methodologisch scherp onderbouwen. Onze peer to peer onderzoeksmethodiek zorgt dat ook  ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ door ons bereikt en gepeild kunnen worden. Daarnaast gebruiken we diverse datavergaringsmethoden zoals digitale enquêtes en Whatsapp, en organiseren we we (fysieke en digitale) focusgroups of face tot face interviews.