• header_buzzmij-3l

Zijn microblog teksten makkelijk te onthouden?

Als we kijken naar de huidige sociale media, zien we dat alleen op Facebook al dertig miljoen keer per uur een post wordt geplaatst. Hieruit is af te leiden dat sociale netwerken ongelofelijk populair zijn, maar in hoeverre wordt deze grote hoeveelheid informatie ook onthouden?

social

Uit onderzoek is gebleken dat mensen een natuurlijke ‘drive’ hebben om hun ervaringen te delen met anderen. Sociale netwerken als Facebook vormen daarvoor een ideaal platform, wat een belangrijke verklaring is voor de grote populariteit van deze nieuwe vorm van media. Daarnaast is uit meerdere experimenten te concluderen dat het voor mensen makkelijker is om microblogs te onthouden dan bijvoorbeeld een regel uit een boek of foto’s van gezichten. Dit komt doordat deze korte berichten op een zeer natuurlijke en losse manier zijn geschreven en door de voornamelijk oppervlakkige en simpele inhoud van deze berichten. Het is informatie die makkelijk is om te ‘maken’ en daardoor ook makkelijk is om op te nemen en te herinneren. Ook spelen deze berichten in op het sociale aspect waar mensen naar op zoek zijn, wat ertoe leidt dat mensen meer aandacht zullen besteden aan deze vorm van informatie.

Berichten die geplaatst worden op sociale netwerken zijn dus niet alleen interessant vanwege de inhoud, maar zijn ook makkelijker te onthouden omdat ze aansluiten op onze alledaagse manier van communiceren. Buzzmij speelt hierop in door via sociale media een spontane dialoog te stimuleren onder gelijkgestemden, wat zorgt voor meer aandacht voor- en een betere herinnering van deze boodschap.

 

Bron
Mickes, L., et al. (2013) Major memory for microblogs. Memory and cognition, 41(4), p 481 – 489.