• header_buzzmij-3l

Zijn de donkere tijden aangebroken voor social media?

Onlangs nog was op nieuwswebsite NU.nl te lezen dat tieners Facebook de rug toekeren. Dit naar aanleiding van een Amerikaans onderzoek, waar uit bleek dat meer dan de helft van de Amerikaanse tieners tussen de dertien en de negentien jaar oud geen gebruik meer maakt van het sociale netwerk. Jongeren stappen vooral over op visuele platforms als Instagram en Vine. Opvallend genoeg is er ook een flinke toename te zien in het gebruik van de zogeheten dark social.

Dark social is een term die refereert naar het online sociale netwerk dat zich direct tussen twee of meer gebruikers afspeelt. Deze vorm van social is dus niet voor anderen zichtbaar. De communicatie is in plaats (deels) openbaar volledig privé. Bij dark social kun je bijvoorbeeld denken aan berichten applicaties als Whatsapp en Snapchat, maar ook Facebook messenger en traditionele e-mails vallen onder deze categorie.

Er zijn meerdere redenen voor jongeren om terug te vallen op de meer persoonlijke vormen van communicatie. Ten eerste bevinden teveel ouders zich tegenwoordig op Facebook, het netwerk wordt niet langer gezien als cool. Een tweede reden voor veel jongeren om het platform te verlaten is de constante discussie rondom privacy. Tieners hebben veel kennis van internet en de mogelijkheden, en gaan niet langer zomaar akkoord met het doorverkopen van hun persoonlijke gegevens.

Dark Social

Voor bedrijven en marketeers vormt de overstap van social media naar dark social een groot probleem. Populaire onderwerpen en berichten zijn niet langer aan de hand van statistieken te meten. De onderlinge berichten zijn privé en dus niet zomaar te analyseren. Daar komt bij dat jongeren steeds moeilijker te bereiken zijn via de ‘traditionele’ social media kanalen. Bereik via dark social is voor veel bedrijven moeilijk, er zijn contactgegevens voor nodig die de jeugd niet zomaar vrijgeeft.

Door het uitgebreide jongerennetwerk weet Buzzmij wat er speelt. Buzzmij haakt in op de nieuwste ontwikkelingen en is constant op de hoogte. Ook via dark social weet Buzzmij daardoor de doelgroep prima te bereiken, omdat de methodiek is gebaseerd op peer to peercommunicatie.

 

Lees ‘A teenager’s view on social media: written by an actual teen’ voor een leuke inzage in dit onderwerp.