• header_buzzmij-3l

Spookjongeren in beeld met WhatsApp

spookjongeren Buzzmij

 Jongeren verkiezen WhatsApp nu al boven Facebook. Niet alleen qua gebruik, maar ook qua voorkeur.

Een citaat uit het onderzoek naar mediagebruik van jongeren door ConnectedLife, in opdracht van TNS NIPO. De onderzoeksresultaten weerspiegelen onze contacten met jongeren, die inderdaad veelal liever appen dan bellen. Om voor gemeente Alphen aan de Rijn de jongeren met een opgelegde ‘zoekperiode’ te bereiken, zetten wij naast social media nu dan ook WhatsApp in.

Per 1 september zijn we voor gemeente Alphen aan de Rijn gestart met een pilot genaamd ‘Zoekperiode 2.0’. In deze pilot testen we of jongeren tijdens een opgelegde ‘zoekperiode’ geactiveerd kunnen worden door hen online te begeleiden via WhatsApp en Facebook. Sinds 1 januari 2012 krijgen jongeren die tussen de 18 en 27 jaar zijn en een WWB uitkering aanvragen een zogenaamde ‘zoekperiode’ opgelegd. Dit houdt in dat ze  eerst 4 weken actief en aantoonbaar moeten zoeken naar werk of een opleiding voordat de uitkeringsaanvraag in behandeling wordt genomen. Veel van de jongeren die met hun uitkeringsaanvraag een zoekperiode opgelegd krijgen verdwijnen uit beeld en keren vaak niet meer terug bij het UWV. Waar de jongeren zijn en wat zij gaan doen, blijft onduidelijk. Buzzmij brengt de situatie van deze jongeren in kaart door hen tijdens de zoekperiode intensief te begeleiden via social media als Facebook en WhatsApp.

Waarom jongeren niet terugkeren naar de gemeente

Uit onderzoek naar de effecten van de zoekperiode (inspectierapport SZW augustus 2013) blijkt onder andere dat veel jongeren tijdens deze periode uit beeld verwijnen. Ze melden zich niet meer voor een uitkering en geven ook geen terugkoppeling op de oriëntatiefase. Het is onduidelijk of ze met een baan of opleiding zijn gestart. Een andere reden dat zij afhaken en geen uitkering aanvragen kan zijn omdat ze niet kunnen/ willen voldoen aan de gestelde eisen. Bovendien blijkt dat jongeren zelden geschikte informatie kunnen leveren om aan te tonen dat ze inderdaad hebben gezocht naar werk of opleiding, waardoor een heldere beoordeling van de rechtmatigheidstoets voor de betrokken ambtenaren wordt bemoeilijkt

Werkwijze: de online Facebook of WhatsApp coach

Buzzmij heeft voor gemeentes een werkwijze ontwikkeld om jongeren in beeld te houden, en hen te activeren tijdens deze zoekperiode. De jongeren worden via social media en instant messaging aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden geboden om zelf een effectieve zoekperiode te organiseren. Onze partner Stimulansz heeft de website www.werkenofleren.nl en Android app ontwikkeld die deelnemende gemeenten een gestructureerde en uniforme manier biedt om de zoekperiode na afloop te beoordelen. In aansluiting op de website biedt Buzzmij een peer to peer aanpak die de jongeren stimuleert tijdens de zoekperiode aan de slag te gaan. Tijdens de zoekperiode krijgen jongeren directe ondersteuning van een online coach via social media. Via de online coach op Facebook, Twitter, Instagram of WhatsApp, vindt er tijdens de zoekperiode intensieve communicatie plaats met én tussen Alphense jongeren.

De eerste resultaten

Alphen aan de Rijn is de eerste gemeente die deze peer to peer werkwijze toepast. De uitkomsten van de pilot zijn zeer positief en de dialogen resulteren in een 100% bereik. Van elk van de ze jongeren is nu duidelijk wat zij gaan doen en waarom ze bepaalde keuzes maken. Lees hier ons nieuwsartikel: Artikel Alphen Sprank 2015-3

, , , ,